Tin tức Việt

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Bình Phước

admin @ nguontinviet.com

- Tổ chức công tác Kế toán và bộ máy Kế toán của Chi nhánh


- Duy trì hệ thống thông tin tài chính đảm bảo sự phù hợp của các hoạt động Tài chính Kế toán


- Thiết lập, duy trì và kiểm tra hệ thống thông tin hàng hoá, tài sản và chi phí


- Tư vấn Ban Lãnh đạo công ty/chi nhánh trong các hoạt động TCKT


- Làm việc với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực kiểm tra, quyết toán, kiểm toán


- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất đối với ban giám đốc Chi nhánh và Công ty.


* Địa điểm làm việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2689321/ke-toan-truong-chi-nhanh-binh-phuoc.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới