Tin tức Việt

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Kiên Giang

admin @ nguontinviet.com

- Quản lý hoạt động của Chi nhánh đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật của Nhà nước.


- Xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet (ADSL, FTTx), điện thoại, truyền hình iTV (truyền hình phát theo yêu cầu) đáp ứng các mục tiêu kinh doanh đã cam kết với công ty.


- Có những biện pháp thúc đẩy, xây dựng tinh thần; phát huy tính sáng tạo của các cá nhân, bộ phận của Chi nhánh.


- Xây dựng được mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương liên quan, khách hàng, đối tác nhằm hỗ trợ tốt hoạt động của chi nhánh


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2664775/pho-giam-doc-chi-nhanh-kien-giang.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới