Tin tức Việt

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Quản Lý Dự Án

admin @ nguontinviet.com

- Tư vấn hồ sơ Sở Tài nguyên Môi trường:


+ Tư vấn Môi Trường


+ Tư vấn và thi công xử lý nước thải, khí thải, nước cấp;


+ Lập hồ sơ thủ tục môi trường,


+ Đo đạc, phân tích ô nhiễm môi trường, thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ


+ Lập Đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường………..


- Tư vấn hồ sơ Sở *** Phòng cháy chữa cháy


+ Tư vấn PCCC


+ Tư vấn Thiết kế và thi công PCCC


+ Lập hồ sơ phương án PCCC


+ Lập hồ sơ Biên bản PCCC


+ Lập văn bản nghiệm thu PCCC


+ Lập hồ sơ cấp giấy phép đủ điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp


+ Lập hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ


- Đào tạo các lĩnh vực


+ An toàn vệ sinh lao động


+ An toàn hóa chất


- Tư vấn hồ sơ Sở công thương


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện


- Tư vấn hồ sơ Sở Khoa học công nghệ


+ Giấy phép hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ


- Tư vấn hồ sơ Sở kế hoạch đầu tư


+ Lập dự án đầu tư


- Thiết kế và thi công


+ Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp


+ Hệ thống báo cháy, phòng cháy nổ cho doanh nghiệp


+ Trang trí, sắp xếp kho theo tiêu chuẩn


+ Trang trí nội thất, ngoại thất cho nhà phố và Công trình kiến trúc khác………


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2709748/quan-ly-du-an.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới