Tin tức Việt

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Tuyển Kiểm Toán Viên Có Bằng Cpa

admin @ nguontinviet.com

Co kinh nghiem cong viec thuc te o don vi dich vu ke toan, kiem toan trong moi trường kiểm toán tối thiểu 4 năm.


Uu tien ung vien co CPA.


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2300996/tuyen-kiem-toan-vien-co-bang-cpa.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới