Tin tức Việt

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

[Army] Tổng hợp cú pháp nạp xu lượng bằng SMS

Nguồn: @ NASS

TD18 NAP5 Tài khoản gửi 8524 ==>(bạn sẽ nạp được 2.500 xu)

TD18 NAP5 Tài khoản gửi 8624 ==>(bạn sẽ nạp được 6.000 xu)

TD18 NAP5 Tài khoản gửi 8724 ==>(bạn sẽ nạp được 10.000 xu)

TD18 LUONG5 Tài khoản gửi 8724 ==>(bạn sẽ nạp được 10 lượng)

Tính quy đổi theo xu-Tính quy đổi theo lượng

Thẻ 10K – 10.000 xu

Thẻ 10K – 10 lượng

Thẻ 20K – 25.000 xu

Thẻ 20K – 25 lượng

Thẻ 50K – 70.000 xu

Thẻ 50K – 70 lượng

Thẻ 100K – 150.000 xu

Thẻ 100K – 150 lượng

Thẻ 200K – 350.000 xu

Thẻ 200K – 350 lượng

Thẻ 500K – 1.000.000 xu

Thẻ 500K – 1.000 lượng

Thẻ 1tr – 2.500.000 xu

Thẻ 1tr – 2.500 lượng

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới