Tin tức Việt

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Giúp Việc Gia Dinh +Tạp Vụ Lương Cao Bao An O Tại Tp Hcm

admin @ nguontinviet.com

Tuổi từ 18 -55 Siêng năng, sạch sẽ, gọn gàng. không phân biệt vùng miền.


Không tiền án tiền sự, yêu cầu có CMND THAT THA


LUU Y .CAC CHI KHI DUOC VAO LAM CHO GIA DINH TRONG THANG DAU’.


VE CONG VIEC NEU CHUA DUOC THOAI MAI .CONG TY SE CO TRACH NHIEM DOI


CHU KHAC CHO CAC CHI MATRONG THOI GIAN DOI CHO LAM .C TY BAO DAM


TIEN LUONG DU TAT CA NHUNG NGAY DA LAM VIEC .MA KHONG BI TRU LUONG


TRONG LUC THAY DOI NOI LAM VIEC,CONG TY TAO MOI DIEU KIEN CHO CAC


CHI DUOC LAM VIEC VUI VE TRONG MOI TRUONG TOT NHAT.DE CAC CHI YEN


TAM LAM VIEC/


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2724033/giup-viec-gia-dinh-tap-vu-luong-cao-bao-an-o-tai-tp-hcm.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới