Tin tức Việt

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Hướng dẫn cài 3G 3 mạng

Nguồn: @ NASS

VINAPHONE

Thuê bao trả sau / Thuê bao trả trước:

Buớc 1: Soạn tin GPRS ON gửi 888

Bước 2: Đăng ký một trong các gói cước Mobile Internet: M0, M10, M25,M50, U1, U7, U30

Soạn tin: ON gửi 888 .Ví dụ U1 ON gửi 888

Gói mặc định M0: 50đ/10KB

Gói M10: 10.000đ / 30 ngày Lưu lượng 10MB 0

Gói M25: 25.000đ / 30 ngày Lưu lượng 35MB 0

Gói M50: 50.000đ / 30 ngày Lưu lượng 100MB 0

Gói U1: 12.000đ / 1 ngày Lưu lượng không giới hạn.

Gói U7: 80.000đ / 7 ngày Lưu lượng không giới hạn.

Gói U30: 300.000đ / 30 ngày Lưu lượng không giới hạn.

Hủy gói cước: OFF gửi 888. Ví dụ U1 OFF gửi 888

MOBIFONE

Bước 1: Soạn tin DK GPRS gửi đến 994

Bước 2: Đăng ký gói cước 3G Sọan DK DATA Tengoicuoc gửi đến 999

Ví dụ : DK DATA Surf1 gửi 999

GÓI CƯỚC VỚI TỐC ĐỘ TỐI ĐA 7,2 Mbps(Sau khi kích hoạt dịch vụ phải đăng ký gói cước)

1.Surf30 5GB

Vượt mức 10đ/10KB 300.000 đồng/30 ngày

2.Surf7 1GB

Vượt mức 10đ/10KB 80.000 đồng/7 ngày

3. 250MB

Vượt mức 10đ/10KB 12.000 đồng/ngày

Hủy gói cước: HUY DATA gửi 999

VIETTEL

Bước 1 Kích họat dịch vụ: Soạn tin: 3G ON gửi đến 161

Bước 2 Đăng ký gói cước: gửi 191.

Ví dụ: Để đăng ký gói cước MI10, soạn tin: MI10 gửi 191

Để Hủy dịch vụ: Soạn tin HUY gửi 191

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới