Tin tức Việt

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Kế Toán Trưởng/Kế Toán Tổng Hợp

admin @ nguontinviet.com

- Quản lý, điều hành, tổ chức, sắp xếp, đào tạo nhân sự Bộ phận kế toán Siêu thị.


- Kiểm soát tiền, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị tại Siêu thị.


- Kiểm soát quá trình điều chuyển hàng hóa trong Siêu thị, xuất/nhập hàng Siêu thị.


- Kiểm tra, kiểm soát các báo cáo kế toán Siêu thị và lập các báo cáo nghiệp vụ liên quan.


- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa (định kì hoặc đột xuất tại Siêu thị).


- Phối hợp, kiểm soát quá trình thực hiện các chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mại đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Siêu thị, Công ty.


- Tư vấn,lập chiến lược, và triển khai công tác quản lý cho tồn kho, công nợ, tài sản, tiền… của siêu thị.


- Thực hiện công tác ngoại giao với các cơ quan chức năng có liên quan.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Trưởng Đơn vị và yêu cầu ngành dọc phòng TCKT,


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2725184/ke-toan-truong-ke-toan-tong-hop.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới