Tin tức Việt

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật

admin @ nguontinviet.com

* Ý TƯỞNG SÁNG TẠO:

- Thường xuyên thu thập các thông tin từ nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao kiến thức và mở rộng ý tưởng mới lạ.

- Thường xuyên đề xuất các ý tưởng mới liên quan đến việc phát triển Sản phẩm mới (SPM) .

- Thường xuyên đề xuất các ý tưởng cải tiến liên quan đến việc phát triển SP đang kinh doanh đại trà.


* SẢN PHẨM MỚI SẢN PHẨM CẢI TIẾN::

- Nghiên cứu và thu thập thông tin liên quan đến mục tiêu nghiên cứu của dự án.

- Phân tích, xử lý thông tin đưa ra đề xuất định hướng nghiên cứu giải pháp thiết kế theo định vị sản phẩm đã được duyệt của dự án.

- Thực hiện thiết kế kỹ thuật sản phẩm, triển khai chế tạo mẫu mô phỏng theo BVKT được duyệt.

- Hoàn chỉnh hồ sơ các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến sản phẩm mới trong dự án khi được ban TGĐ duyệt.

- Thực hiện file chuẩn 2D 3D phục vụ cho công tác gia công khuôn.

- Kiểm tra quy cách, chất liệu, các tiêu chuẩn khác liên quan đến BTP và SPM thành phẩm lắp ráp,… trình duyệt mẫu chuẩn cho quản lý trực tiếp.

- Kiểm tra và đánh giá: quy cách, chất liệu, các tiêu chuẩn khác liên quan đến BTP mua từ bên ngoài công ty, từ đó đề xuất và trình duyệt mẫu chuẩn cho quản lý trực tiếp.

- Thực hiện kiểm tra, phân tích, nhận xét đánh giá trong suốt quá trình nghiệm thu khuôn SPM.

- Xây dựng và ban hành mẫu chuẩn đến các bộ phận liên quan đến dự án.

- Theo dõi và thống kê các định mức liên quan đến sản phẩm trong phạm vi phụ trách.

- Thống kê các lỗi kỹ thuật xảy ra trong suốt quá trình sản xuất thử, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục, cải tiến hoàn tất trước khi sản xuất đại trà.

- Thực hiện file trình chiếu giới thiệu đặc tính SPM gửi cho các BP liên quan.


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/217992/nhan-vien-thiet-ke-ky-thuat.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới