Tin tức Việt

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Tin nhắn xếp hình Tình yêu dễ thương

Nguồn: @ NASS
Hãy gửi những tin nhắn xếp hình tình yêu thật dễ thương, lãng mạn và ngộ nghĩnh dưới đây đến với người yêu thương của bạn.☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·

».·º`·.LOVE.·´º·.«

☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.

、、、、、、

☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·

».·º`·. YOU.·´º·.«

☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.

、、、、、、

☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·

».·º`· .FOR.·´º·.«

☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.

、、、、、、

☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·

».·º`· .EVER.·´º·.«

☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.

、、、、、、

。ーゞ丷 My |0V3 ☆。ღHAPPYღ。☆

=====================

.:!|!:._.:!|!:.

"::: anh :::"

"-!|!-"

.:!|!:._.:!|!:.

"::: yeu ::"

"-!|!-"

.:!|!:._.:!|!:.

":: em .::"

"-!|!-"

.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.

":: mai mai ! ::"

"'-!|!-""-!|!-'"

=====================

._

_.

-._

_.+

+-._

_.+"

-+-._

.

_.+"

.-+-._

."

_.+"

.-+-._ .

" ."

_.+"

.-+-._ -.

". ."

_.+"

.-+-._ +-.

". ."

" _.+"

.-+-._ -+-.

". !."

"+ _.+"+

.-+-._.-+-.

". u!."

"+._.+"+.

.-+-._.-+-.

". ou!."

"+._.+"+._

.-+-._.-+-.

". you!."

"+._.+"+._.

.-+-._.-+-.

". e.you!

"+._.+"+._.+

.-+-._.-+-.

". ve.you!

"+._.+"+._.+"

.-+-._.-+-.

". ove.you! ."

"+._.+"+._.+"

.-+-._.-+-. -.

". Love.you! ."

"+._.+"+._.+"

.-+-._.-+-. -+-.

".I.love.you!."

"+._.+"+._.+"

.-+-._.-+-._.-+-.

".I.love.You!."

"+._.+"+._.+"_!

=======================

-- --->

*-'

*- ,

--- ->

*- '

*-.

>>>----->

*-'

*-.

>>>----->

*-'

.-=-._

--> ".

'+._

.-=-._.-=-.

----> ". .'

'+._.+'

.-=-._.-=-.

>>>---- .'>

'+._.+'

.:! !:._.:! !:._.:! !:.

"::: I LOVE U :::"

"-!_!-""-!_!- "

=====================

*(`'•.¸(`'•.¸*-*¸.•'´)¸.•'´)*

»~:.•º`•. I s2 U .•´º•.:~«

*(¸.•'´(¸.•'´*-*`'•.¸)`'•.¸)*

☆°。。☆°。。°☆

。 .. __::_______ ★ 。

☆ /__________/ \ 。。

。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。

|_______ღ.$$$$ღ_______|

======================

......*.*.*......*.*.*.....

.*.*......*.*..*.*....*.*.

*.*............*...........*.

...*.*......love.....*.*..

......*..*...........*.*....

..........*.* .* .*.*.......

..............*.*....................*.*.*......*.*.*.....

.*.*......*.*..*.*....*.*.

*.*............*...........*.

...*.*......you......*.*..

......*..*...........*.*....

..........*.* .* .*.*.......

..............*.*..............

======================

(""

(""*¤-._

(""*¤-._'"\/"'

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

"-.]~[(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

"-.]~[ îü(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

"-.]~[ îü þë(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

"-.]~[ îü þë ]~[.-"(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

"-.]~[ îü þë ]~[.-"

(_.-"

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

"-.]~[ îü þë ]~[.-"

(_.-"§"-._)

=====================

.:*"""*:..:*"""*:. Chúc

☆.....[๓]ãเ [๓]ãเ....☆ em…

"....... [ÿ]êü ......." hạnh

"....EM........" phúc

"........." trong

".." ngày

tinh yeu •²º¹3

=====================

\'"\..../"'/;"*,*" ;

\..\ /.alentine

\._./ '*.,.*'\'"\..../"'/;"*,*" ;

\..\ /../ ui -.."

\._./ '*.,.*'\'"\..../"'/;"*,*" ;

\..\ /../ e~ -.."

\._./ '*.,.*'

====================

☆('''*.*''')☆

('''*.*'''). ,.('''*.*''')

'*., I love you."

☆ ('''*.*''')☆

'* ☆*'

.*""+._.+""*._.+""*.

". ☆För☆ever☆ ."

"+._.+""+._.+"

===================

____♥♥♥_____♥♥♥_____

__♥_____♥_♥_____♥___

__♥______♥______♥___

___♥__I___YOU__♥____

_____♥_LOVE _♥__ ___

_______♥___♥________

_________♥__________

===================

。、★、•、、、

、 tinh yeu 、 ☆

•☆\•\☆\、*

、•\hanh phuc

\、*•\☆\、

。 _::_______ ★。

☆/_________/\ 。

........|画_画|_'|☆。

↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑

Va hay nho ve anh

====================
.*""+._.+""*._.+""*.

". I☆U ."

"+._.+""+._.+"

。 .. __::_______ ★ 。

☆ /__________/ \ 。。

。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。

♀Ck iu vk♂

(\ _ /) (\ _ /)

(^_^) (^_^)

☆(") (") (") (")☆

Mai mai ben nhau vk nhe

=================

,*""*.*""*,"-, Yêu ,-"Anh " -.- " Em,*"""'*,, *'"""*,(¤ ' _' ) ( '_' ¤ ) ..=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=.._..♥♥♥_.._♥♥♥.._

==================Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới