Tin tức Việt

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Tổng hợp link download các bộ cài Windows XP, 7, 8 nguyên gốc từ Microsoft (Full Version) có [MSDN] kiểm tra

Nguồn: @ NASS

Bài viết này là mình tổng hợp các Link tải những bộ cài Win gốc. Thu thập từ các Forum và tìm kiếm,Hiện nay mình thấy trên BF cũng có các bài Share Link tải bộ cài Win nhưng chưa đủ Link và quá ít. Hôm nay mình xin Upload link tải cho ACE.Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD VL (English)Link Google Drive (1 File duy nhất)

Link Sky Drive (6 Files in Folder)Link UpFile (2 Part)en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso.001 (300 MB)
en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso.002 (289.14 MB)
Link FShare

Link 4Share-------------------------------------------------------Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish)

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish)

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish)

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish)Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)


Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (French)

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (French)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Finnish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Finnish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (French)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (French)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Italian)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Italian)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Norwegian)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Norwegian)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Dutch)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Dutch)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Portuguese-Portugal)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Portuguese-Portugal)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Swedish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Swedish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Simplified)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)

Windows 7 Professional K with Service Pack 1 (x86) - DVD (Korean)

Windows 7 Professional K with Service Pack 1 (x64) - DVD (Korean)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Danish)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Danish)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (German)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (German)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Finnish)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Finnish)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (French)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (French)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Italian)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Italian)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Norwegian)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Norwegian)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Dutch)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Dutch)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Portuguese-Portugal)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Portuguese-Portugal)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Swedish)

Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Swedish)

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (French)

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (French)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Danish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Danish)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (German)

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (German)Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

Link FShare

Link 4Share

Link Google DriveWindows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

Link FShare

Link Google Drive-------------------------------------------------------------Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)Link FShare (13 Files in Folder)

Link 4Share

Link Google DriveLink MeZing

en_windows_8_x86_dvd_915417.part01.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part02.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part03.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part04.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part05.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part06.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part07.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part08.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part09.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part10.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part11.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part12.rar

en_windows_8_x86_dvd_915417.part13.rar

Windows 8 (multiple editions) (x64) - DVD (English)Link FShare

Link 4Share

Link Google DriveLink MeZing

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part01.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part02.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part03.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part04.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part05.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part06.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part07.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part08.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part09.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part10.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part11.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part12.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part13.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part14.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part15.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part16.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part17.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part18.rarThank Mod Vitcum@ bên VN-Zoom

Windows 8 Pro VL (x86) - DVD (English)Link FShare

Link 4Share

Link Google DriveLink MeZing

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart01.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart02.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart03.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart04.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart05.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart06.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart07.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart08.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart09.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart10.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart11.rar

en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart12.rar----> Pass unrar: nguyenhaiblog

Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English)Link FShare

Link 4Share

Link Google DriveLink MeZing

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart01.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart02.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart03.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart04.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart05.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart06.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart07.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart08.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart09.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart10.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart11.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart12.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart13.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart14.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart15.rar

en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart16.rar----> Pass unrar: nguyenhaiblog

Windows 8 Enterprise (x86) - DVD (English)Link FShareLink MeZing

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part01.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part02.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part03.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part04.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part05.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part06.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part07.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part08.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part09.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part10.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part11.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part12.rar

vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part13.rarThank Mod Vitcum@ bên VN-Zoom

Windows 8 Enterprise (x64) - DVD (English)Link FShare

Link 4Share

Link Upfile

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới