Tin tức Việt

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Viết chữ ngược vào Blog, Yahoo, Facebook

Nguồn: @ NASS
Viết chữ ngược áp dụng trong các trang web, blog, yahoo, facebook, bạn có thể copy đoạn chữ ngược vào bài viết, comment trên blog, status yahoo hoặc facebook... để tạo ứng tượng lạ mắt đối với bạn bè.Hãy nhập từ cần chuyển đổi vào khung bên dưới sau đó bấm vào ô Chuyển thành chũ ngược để tạo chữ ngược và sử dụng.Code chèn tool trên vào Blog/website.


<iframe frameborder="0" height="500" src="http://dl.dropbox.com/u/70549761/Tool-Blog/namkna.blogspot.com/Chu-Nguoc-Namkna.blogspot.com.html" width="90%"></iframe>Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới