Tin tức Việt

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Windows 8.1 Preview (Microsoft, Fshare, SafedShare)

Nguồn: @ NASS

Các tệp ISO


Khóa Sản phẩm: NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F

Quan trọng: Windows 8.1 Preview hiện không được hỗ trợ trên một số máy tính bảng và PC có bộ xử lý Atom 32 bit. Tải chi tiết

Ngôn ngữ
Liên kết để tải xuống
Giá trị hàm băm SHA-1
Tiếng Ả Rập 64 bit (x64)
Tải xuống (3.3 GB)
0x0C07A0501840517AE789B4EA82EDE061F4E42CE9
Tiếng Ả Rập 32 bit (x86)
Tải xuống (2.5 GB)
0x95B8948DB8AF1559B03ADA5A85B7987CFD456544
Tiếng Trung (Giản thể) 64 bit (x64)
Tải xuống (3.4 GB)
0xC21B69413E08FCFB756EEDB2B99D0C0472486D1C
Tiếng Trung (Giản thể) 32 bit (x86)
Tải xuống (2.6 GB)
0xF9FAF5910275832EA03F630CD5803565C03C8F31
Tiếng Trung (Phồn thể) 64 bit (x64)
Tải xuống (3.4 GB)
0x1556802DEA81A7B3E3159E99F911C1C855B20B24
Tiếng Trung (Phồn thể) 32 bit (x86)
Tải xuống (2.6 GB)
0xF9FAF5910275832EA03F630CD5803565C03C8F31
Tiếng Anh 64 bit (x64)
Tải xuống (3.3 GB)
0xD76AD96773615E8C504F63564AF749469CFCCD57
Tiếng Anh 32 bit (x86)
Tải xuống (2.5 GB)
0x8BED436F0959E7120A44BF7C29FF0AA962BDEFC9
Tiếng Pháp 64 bit (x64)
Tải xuống (3.9 GB)
0x132ED51FAD11EF626BD330288822D68603C5C560
Tiếng Pháp 32 bit (x86)
Tải xuống (2.9 GB)
0x2F434DDD06ADDD38A972E3E71CA059BD9A4416CD
Tiếng Đức 64 bit (x64)
Tải xuống (3.6 GB)
0xC0117244B5E018BBF01F6242BF9020D27918A12F
Tiếng Đức 32 bit (x86)
Tải xuống (2.6 GB)
0x019E239D0990B8C04505F5248DDBD067FC3CAF42
Tiếng Nhật 64 bit (x64)
Tải xuống (3.2 GB)
0x6393BA8BC2DD3CBD7B55D00B9D9587843BDB05CD
Tiếng Nhật 32 bit (x86)
Tải xuống (2.2 GB)
0xE28666272702351491CCB713DC66E064D88BA994
Tiếng Hàn 64 bit (x64)
Tải xuống (3.1 GB)
0xC4CFD5F2DD54CDC44FCFE5D69122931DEDA57DF6
Tiếng Hàn 32 bit (x86)
Tải xuống (2.1 GB)
0xB605E1428852503C0E7E3490815E96A3101F2C55
Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) 64 bit (x64)
Tải xuống (3.7 GB)
0x90B07E56008FAB64AD9CA47F86CC6D99150FBF8A
Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin) 32 bit (x86)
Tải xuống (2.7 GB)
0x91AE86FACBBC4D6FAFED0239D15542C28F37827D
Tiếng Nga 64 bit (x64)
Tải xuống (3.6 GB)
0x10F9F738593BC740561DA8AB247F5CEF3ABA65BB
Tiếng Nga 32 bit (x86)
Tải xuống (3.5 GB)
0x7A473B0D7F5DB3E949915D2A2F361FAE92A52538
Tiếng Tây Ban Nha 64 bit (x64)
Tải xuống (2.5 GB)
0x6E6C4B9D5788BF2BF72E1AC8F1F1D6FA0241311C
Tiếng Tây Ban Nha 32 bit (x86)
Tải xuống (1.6 GB)
0x533CA552681DFC9F347633F2BA1B5224BEF22EB3
Tiếng Thụy Điển 64 bit (x64)
Tải xuống (2.9 GB)
0x632DB171AAD356E52930A745D92328055128CB8D
Tiếng Thụy Điển 32 bit (x86)
Tải xuống (2.1 GB)
0x0BBB1EC6F68D4D0DAB0130853B5C6543882ED256
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 64 bit (x64)
Tải xuống (2.8 GB)
0x9086CAA101C872DAB529CA8A01F7C7370986837B
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ 32 bit (x86)
Tải xuống (1.8 GB)
0x509E6D4331F965BCA4102968016E5AD6B05769BF


Update qua Windows Store :
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/download-previewDownload Windows 8.1 via Fshare:


By SnoopyKen:


Download Windows 8.1 via SafedShare:
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới