Tin tức Việt

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Windows, Office, IE, WMP, Visual Studio... link từ Microsoft

Nguồn: @ NASS
Windows 7 RC 32bit (x86)

English | German | Japanese | Spanish | FrenchWindows 7 RC 64bit (x64)

English | German | Japanese | Spanish | FrenchChú ý: Copy link và paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc các trình hỗ trợ Download để bắt đầu tải.Windows Vista


Windows Vista Service Pack 2

x86 | x64


Windows Vista Service Pack 1

x86 | x64Windows Vista SP1 36 Languages

x86 | x64


Windows Server

Windows Server 2008 R2 RC

Windows Server 2008 R2 RC for Intel Itanium-based Systems
Windows Server 2008 Service Pack 2

x86 | x64Windows Server 2008

x86 | x64Windows Web Server 2008

x86 | x64Windows Server 2008 for Itanium based system


Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition SP 1

x86 | x64Windows XP

Windows XP Service Pack 3 (Final)

Windows XP Service Pack 3 RC2 Build 5508


Windows XP Service Pack 2Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2007 Service pack 2

Microsoft Office 2007 Service Pack 1


Microsoft Office Project 2007 Service Pack 2


Microsoft Office SharePoint Designer 2007 SP 2


Microsoft Office Visio 2007 Sp 2


Microsoft Office Proofing Tools 2007 SP 2


Microsoft Office Compatibility Pack SP2


Microsoft Excel Viewer 2007 SP 2


Microsoft PowerPoint Viewer 2007 SP 2


Microsoft Visio Viewer 2007 SP 2


Microsoft Office 2007 Service Pack 2 Uninstall Tool


Microsoft Office 2007 Save as PDF Plug-in


Microsoft Office 2007 Save as XPS tool
Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2003 Service Pack 3

Microsoft Office 2003 Service Pack 2
Microsoft Windows Internet Explorer 8

Windows XP
| Windows VistaMicrosoft Internet Explorer 7

IE 7 for Windows XP SP3
Windows Media Player 11

Windows Media Player 10


Windows Media Player Codec Package


Windows Media Player DVD Video Decoder Utility
Visual Studio 2010

Visual Studio 2010 Professional BETA 1

.NET Framework 4 BETA 1


Visual Studio 2008

Visual Studio 2008 Professional

Visual Studio 2008 Team System


Visual Studio 2008 Express Ed. SP1


Visual Studio 2008 Service Pack 1


MSDN Library for VSTS 2008 SP1


.NET Framework 3.5 SP1


SQL Server

SQL Server 2008 Enterprise

SQL Server 2008 Service Pack 1
Windows Live Essentials

Bao gồm: Messenger, Mail, Writer, Photo Gallery, Movie Maker beta, Family Safety và Toolbar. Thêm vào các công cụ Microsoft Office Outlook Connector, Office Live Add-in và Microsoft Silverlight.Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới