Tin tức Việt

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Kích thước ảnh trên facebook Fan Page và Profile Facebook

Nguồn: @ NASS

Khi bạn cần trang trí cho Fan Page hoặc Profile Facebook, chúng ta cần biết kích thước hình ảnh chính xác của các vị trí để ảnh hiển thị tốt nhất. Bài viết sau sẽ cho bạn biết các kích thước chính xác của hình ảnh trên Fan Page và Profile Facebook.

Mỏi kích thước sẽ có 2 giá trị được tính bằng đơn vị px(pixel). giá trị đầu là chiều rộng, giá trị sau là chiều cao.

Kích thước ảnh cover facebook và và Profile Picture  • Kích thước ảnh cover facebook: 851px X 315px

  • Profile Picture: 180px X 180px


kich thuoc anh cover facebook

Kích thước hình ảnh của post được Pin to Top  • Kích thước hình của post được Pin to Top: 403px X 403px


kich-thuoc-anh-pin-to-top-facebook

Kích thước hình trong Timline Facebook của post được Higlight  • Kích thước ảnh của post được Higlight: 843px X 403px


Kich thuoc hinh anh trên Timline cua post được HiglightKích thước tối đa của hình ảnh mà facebook hiển thị và kích thước tối đa của ảnh mà bạn có thể upload lên Facebook  • Kích thước tối đa của ảnh mà facebook hiển thị: 960px X 720px

  • Kích thước hình ảnh tối đa có thể upload: 2048px X 2048px


kich-thuoc-anh-toi-da-tren-facebook

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới