Tin tức Việt

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thiết kế website Trí Tuệ Việt Nam

admin @ nguontinviet.com

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.


“Nhãn hiệu” là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.


Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.


Với chức năng của công cụ marketing – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó – nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.


- Sở hữu trí tuệ Việt Nam


- Nhãn hiệu


- Bản quyền tác giả


- Bằng sáng chế


- Kiểu dáng công nghiệp


- Cạnh tranh doanh nghiệp


- Việc làm luật, pháp lý


Thiết kế website Trí Tuệ Việt Nam


Article source: http://danhba.timviecnhanh.com/dich-vu-thiet-ke-website/11127-thiet-ke-website-tri-tue-viet-nam.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới