Tin tức Việt

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Web kiểm tra mật khẩu mạnh yếu made in vietnam

Nguồn: @ NASS
http://www.safehousevn.com/Các anh chị , em mới làm xong cái web gồm có :

+ Kiểm tra độ bền password : Tính đc ngày - tháng - năm - phút - giây - giờ password mình bi hack+ Tạo mật khẩu theo cách ngẫu nhiên:

Có thể bao gồm chữ cái viết hoa , thường , số , ký tự đặc biệt

Theo cách này thì em cảm thấy password mình bảo mật hơn và khó bị đoán trúng hơn+ Mã hóa văn bản :

Bao gồm thuật toán : DES - TripleDES - AES - Rabbit - RC4

Có thể dùng để mã hóa văn bản , tài liệu , email v.v.vv Chỉ có thể có password mới giải mã đc+ Gợi ý password :

Là chỉ cần nhập vào tài khoản vào . Rồi sao đó web sẽ đem ra những gợi ý password cho tài khoản đó phù hợp với độ dài và bảo mật an toàn cho tài khoản đó giúp password bạn khó đoán đc và bảo mật cho bạn . (cái này phù hơp cho ai chưa biết chọn password là gì chỉ cần nhập username vào nó sẽ gợi ý cho )

http://www.youtube.com/watch?v=EMzYte9wirQ


Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới