Tin tức Việt

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Php Programmer/Web Developer

admin @ nguontinviet.com

GIỎI LẬP TRÌNH PHP

Các mảng liên quan:

+ Google API, Facebook API

+ Google Mapping

+ Viết PHP Scripts (code tốt – gọn, sạch, nhanh).


KỸ NĂNG:

PHP 4.x, PHP 5.x, PEAR, SMARTY, Frameworks, AJAX, XML HTML, XHTML, CSS and JavaScript

MySQL 4.x, MySQL 5.x, Clustering

Web Development, E-Commerce, Content Management OOPS

Linux, Windows Server


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2708609/php-programmer-web-developer.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới