Tin tức Việt

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Trưởng Nhóm Hỗ Trợ Kỹ Thuật

admin @ nguontinviet.com

– Tiếp nhận phân công từ Trưởng phòng, Trưởng ca xử lý các cuộc gọi Busy, Pre-Checklist, Email, Ticket, …


- Hỗ trợ Kỹ thuật viên trong nhóm nâng cao hiệu suất làm việc để đảm bảo tỷ lệ hỗ trợ trung bình của nhóm quản lý đạt yêu cầu đặt ra.


- Nghe lại ghi âm cuộc hỗ trợ của Kỹ thuật viên trong nhóm quản lý để đánh giá chất lượng hỗ trợ, mức độ áp dụng chuẩn giao tiếp (theo các tiêu chí đã có) của Kỹ thuật viên hàng tháng.


- Phụ trách đào tạo cho nhân viên mới và là đầu mối tiếp nhận, cập nhật các kiến thức, tài liệu chuyên môn liên quan đến mảng training đang trong thời gian đảm nhiệm.


- Phụ trách tìm hiểu, nghiên cứu các Dịch vụ, sản phẩm, thiết bị, công nghệ mới của Công ty.


- Lập báo cáo gửi Ban Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng ca khi có yêu cầu.


* Địa chỉ làm việc: KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh


Article source: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congviec/2704579/truong-nhom-ho-tro-ky-thuat.html
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới