Tin tức Việt

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Code ở chân bài viết trong mẫu simple template của blogspot

Nguồn: @ NASS

Đây là một số code trong các mẫu mặc định của blogger mà có thể nhiều người chưa biết. Các code này được blogger sử dụng để trang trí phần chân mỗi bài viết trong blog của bạn.Với tất cả các mẫu Simple của blogger cuối mỗi bài đăng sẽ có một hệ thống các thành phần phụ như: tên tác giả, tên nhãn, nút chia sẻ, nút đánh giá bài viết,... bạn có thể xem chúng ở hình dưới.


Code ở chân bài viết trong mẫu simple template của blogspot
Các thành phần tồn tại ở chân mỗi bài viết.

Vậy khi bạn muốn xóa hoặc cho thêm những thành phần này thì phải làm sao. Rất đơn giản chỉ cần xóa hoặc thêm nó vào thoi. bài viết sau đây sẽ giúp bạn làm được điều đó một cách đưn giản.

» Code tác giả:


- Khi dán code này vào cuối bài viết của bạn thì sau mỗi bài viets của bạn sẽ hiển thị một mục là bài viết được đang bởi ....


<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/>
<b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
<a class='g-profile' expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</a>
</span>
<b:else/>
<span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<span itemprop='name'><data:post.author/></span>
</span>
</b:if>
</b:if>
</span>

- Code thời gian đăng bài:


<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<meta expr:content='data:post.canonicalUrl' itemprop='url'/>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

2


<span class='reaction-buttons'>
<b:if cond='data:top.showReactions'>
<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'><tr>
<td class='reactions-label-cell' nowrap='nowrap' valign='top' width='1%'>
<span class='reactions-label'>
<data:top.reactionsLabel/></span>&#160;</td>
<td><iframe allowtransparency='true' class='reactions-iframe' expr:src='data:post.reactionsUrl' frameborder='0' name='reactions' scrolling='no'/></td>
</tr></table>
</b:if>
</span>

Code đánh giá:


<span class='star-ratings'>
<b:if cond='data:top.showStars'>
<div expr:g:background-color='data:backgroundColor' expr:g:text-color='data:textColor' expr:g:url='data:post.absoluteUrl' g:height='42' g:type='RatingPanel' g:width='280'/>
</b:if>
</span>

<span class='post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<b:include data='post' name='comment_count_picker'/>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</span>

- Code back link nếu bạn bật trong bài viết.


<!-- backlinks -->
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.url + &quot;#links&quot;'><data:top.backlinkLabel/></a>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</span>

- Code chỉnh sủa bài viết hình bút chì:


<span class='post-icons'>
<!-- email post links -->
<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:top.emailPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' height='13' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_email.gif' width='18'/>
</a>
</span>
</b:if>

<!-- quickedit pencil -->
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
</span>

- Code nút chia sẻ:


<!-- share buttons -->
<div class='post-share-buttons goog-inline-block'>
<b:if cond='data:post.sharePostUrl'>
<b:include data='post' name='shareButtons'/>
</b:if>
</div>

Code tên nhan:


<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>

Chúc bạn thành công.Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới