Tin tức Việt

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Tìm kiếm và chỉnh sửa độ rộng của các cột Header,Sidebar,Body

Nguồn: @ NASS

Rất đơn giản chúng tachỉ cần tìm và sửa lại phù hợp với website#header-wrapper {

width:750px;

margin:0 auto 10px;

border:1px solid $bordercolor;

}#main-wrapper {

width: 400px;

margin-left: 20px;

float: left;

word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */

}#sidebar-wrapper {

width: 150px;float: right;

word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */

}

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới