Tin tức Việt

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Tự động cập nhật năm Copyright

Nguồn: @ NASS

Thông thường khi bước qua một năm mới chúng ta thường phải thay đổi lại năm hiển thị ở phần Copyright bằng phương pháp thủ công chỉnh sửa lại trong template, tuy nhiên nếu bạn áp dụng thủ thuật trong bài viết này thì blog/website của bạn sẽ tự động cập nhật nămTự động cập nhật năm cho copyright

Hướng dẫnCopyright © 2012 - <span id='current-year'></span>
<script type='text/javascript'>
function getCurrentYear() {
var d = new Date();
return d.getFullYear();
}
el = document.getElementById('current-year');
el.innerHTML = getCurrentYear();
</script>Vậy khi hiển thị trên blog bạn sẽ như sauCopyright © 2012 - 2013

Trong đó 2013 là năm hiện tại mà blog bạn đã cập nhậtNội dung Copyright bạn có thể đặt ở đâu tùy thuộc vào bạn nhưng đoạn Javascript bạn hãy đặt trước thẻ đóng </body>

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới