Tin tức Việt

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

190 tác phẩm quảng cáo sáng tạo – số 01, tháng 10/2013

Nguồn tin: dohoavn


Để tạo cảm hứng sáng tác cho bạn đọc yêu thiết kế đồ họa và để tăng khả năng sáng tạo , dohoavn giới thiệu số đầu tiền của Porfolio về quảng cáo sáng tạo. Đây là những tác phẩm dduwwojc thiết kế mang mục đich quảng cáo cho sản phẩm . Dohoavn hy vọng nó xem nó sẽ tạo cảm hứng sáng tác mỗi ngày cho bạn


190 tác phẩm quảng cáo sáng tạo
190 tác phẩm quảng cáo sáng tạo – số 01, tháng 10/2013
Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới