Tin tức Việt

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Project After Effect (Part 2)

Nguồn: Satoh Yasuko - NASS 55. Fantasia ProjectPreview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?pko039b2whjsc9c

56. Birthday Photo Intro Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?a3hoqxpzekgpttv

57. Liquid Fire Logo Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?t2agfv9tm3s9fc7

58. Tree of Love Book Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?qa9a1qoh4f2q7ge

59. Logo Opening Sequence Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?avstwe74qr31ef3

60. Birthday Card Pop Up V1 Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?acckusra73k4w5t

61. Flower Power Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?4al9e79ba68c86d

62. Happy Birthday Card Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?rhpv4mqu7wvje66

63. Logo Tech Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?1af6ftyb2a4xo45

64. Magical Book Intro Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?9pkwiizeq4acxi7

65. Time Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?upq16vhi21ygam9

66. VideoBook V1 Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?s3xh6941qbgvkho

67. VideoBook V2 Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?ld6u8jrl81rt61h

68. Wind Swept Text Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?9jw0ohkwh6cb9oj

69. HEAT Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?xn0qyx35i77c988

70. Romeo & Juliet Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?b3psao7w5kmunor

71. Pixels Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?m0uv55yxx2xmzkz

72. Notebook Presentation Project

Preview:


Nội dung ẩn:Download: http://www.mediafire.com/?h9082ip5a05yvhd

-------------------------------------------

Các Project này mình tổng hợp từ nhiều nguồn:

http://www.jc-imedia.com/

http://kyxaoviet.com/

Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới