Tin tức Việt

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Vài khái niệm cần biết khi bắt đầu học web

Nguồn tin: Walking Alone

Internet là gì: Internet là mạng toàn cầu, kết nối các máy tính theo cùng một giao thức chung (TCP/IP). Internet còn có thể hiểu là mạng của các mạng máy tính (network of network).


World Wide Web: World Wide Web (Web) là một dịch vụ thông dụng của Internet. Web cung cấp thông tin dưới dạng siêu văn bản (Hypertext) bao gồm: văn bản (text), hình ảnh, âm thanh, film,… Đây là dịch vụ phổ biến nhất hiện nay của Internet. Dịch vụ này đưa ra cách truy xuất các tài liệu của các máy chủ dễ dàng bằng các giao tiếp đồ họa. Các tài liệu này liên kết với nhau tạo nên các “kho” tài liệu khổng lồ. Để sử dụng dịch vụ này, máy trạm cần có một trình duyệt thông tin, gọi là Web Browser. Thông qua Internet, các Browser sẽ truy nhập được thông tin của các Web Server. Các trình duyệt đồ họa thông dụng hiện nay là Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, FireFox Mozila.


web design projects e1383040779925 Vài khái niệm cần biết khi bắt đầu học web


Các thuật ngữ thông dụng:


Web Page: là một trang tư liệu web hay trang web.

Web Site: là tập hợp các trang web và nó có một địa chỉ định danh.

Home Page: là trang đầu tiên của một web site.

HyperLink (Link): là mối liên kết giữ các trang web.

Web Server: là máy chủ cung cấp thông tin.

Web Client: là máy trạm truy xuất (truy cập) thông tin.

Network: là mạng các máy tính kết nối với nhau nhằm trao đổi dữ liệu.

Protocol: là giao thức hay là tập hợp các quy tắc được thống nhất giữa các máy tính trong mạng nhằm thực hiện trao đổi dữ liệu được chính xác.

IP Address: là địa chỉ IP. Để thực hiện việc trao đổi thông tin trên mạng, mỗi máy tính cần được cấp một định danh để phân biệt các máy tính khác. Theo nghi thức IP, mỗi máy tính được gán một nhóm các số gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 32 bít chia thành 4 nhóm mỗi nhóm 8 bít được viết ở dạng thập phân phân cách nhau bởi dấu chấm. Ví dụ: 192.168.1.123

Domain: là Tên miền là tên được gắn với một địa chỉ IP. Tên miền được viết ở dạng văn bản nên thân thiện với con người. Tên miền được phân chia thành nhiều cấp và cách nhau bởi dấu chấm (.). Máy chủ DNS thực hiện việc ánh xạ chuyển đổi qua lại giữa tên miền và địa chỉ IP tương ứng.

Server: là máy chủ, là máy tính chuyên cung cấp tài nguyên, dịch vụ cho máy tính khác. Máy chủ được cài những phần mềm chuyên dụng để có khả năng cung cấp.

Client : là máy khách, là máy khai thác các dịch vụ của máy chủ. Với mỗi dịch vụ thường có phần mềm chuyên biệt để khai thác. Một máy tính có thể vừa là máy chủ vừa là máy khách và khai thác sử dụng các dịch vụ của chính nó.

Service port: là cổng dịch vụ. Là một số nguyên từ 0 đến 65535 xác định dịch vụ của máy chủ. Các dịch vụ khác nhau chiếm các cổng khác nhau. Mỗi dịch vụ thường chiếm một cổng xác định. Chẳng hạn, web chiếm cổng 80, FTP chiếm cổng 21.

URL: Chuỗi định vị tài nguyên hay file trên mạng. Cấu trúc: giao thức://địa chỉ máy:cổng/đường dẫn/ tên file
WalkingAlone Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới