Tin tức Việt

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Age of Empires II HD Edition

Nguồn: Satoh Yasuko - NASS [​IMG]

Minimum System Requirements Minimum System Requirements:
  • Windows XP, Vista, 7, 8 Pro

  • Steam

  • 900x600 minimum display resolution

  • Direct X 9.0c+ GPU

  • 1.2GHz CPU

  • 1GB RAM

  • 2GB HDD

Upload by chauvanliem

Pass: chauvanliem​Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới