Tin tức Việt

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

[Hướng dẫn] Mod thông báo pin yếu!

Nguồn: Satoh Yasuko - NASS
[​IMG]


-- Hướng dẫn MOD thông báo pin yếu --

Hôm nay mình xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách mod thông báo pin yếu cho các máy chạy android một cách dễ làm và chi tiết nhất.

-- Các file cần thiết --


(Mọi người dùng máy nào thì driver máy đó nha, mình dùng sky vega s5)

-- Đối với điện thoại --

Máy phải được root

(Cách root thì có thể search google theo mỗi máy bạn dùng, các rom của vega s5 thường thì đã root sẵn rồi) ​​

Máy phải được cài Root Explorer và đã bật chết độ Allow của SuperUser

-- Tiến hành làm --

- Kết nối điện thoại vs máy tính bằng chế độ USB Debuging (Gỡ lỗi USB)

[​IMG]

- Giải nén file "adb.rar" và chạy file "adb.bat" gõ từng dòng lệnh một: ​​

adb devices

adb pull /system/framework framework

adb pull /system/app app ​​

- Sau khi chạy xong sẽ xuất hiện 2 thư mục "app" và "framework" trong thư mục "adb"[​IMG]- Giải nén " APK-Multi-Toolv1.0.11.zip" dc thư mục "APK-Multi-Tool"

- Copy file "SystemUI.apk" trong "app" và "framework-res.apk" trong "framework" vào thư mục "other" trong "APK-Multi-Tool"

[​IMG]

- Chạy file "Setup.bat" -> Chọn 2 để setup "framework-res"

Lần lượt chọn 1 rồi chọn 4 để setup file " framework-res.apk " và " SystemUI.apk "

(Lúc chọn thì có xuất hiện 1 cửa sổ các bạn cứ bấm enter đến khi cửa sổ ấy biến mất thì thôi)

[​IMG]

- Chọn 6 để quay về Menu trước​

- Chọn 3 để Setup thư mục​

[​IMG]

- Bấm phím bất kì để tiếp tục.​

- Copy "SystemUI.apk", "framework-res.apk" vào thư mục "place-apk-here-for-modding"​

[​IMG]

- Chạy file "Script.bat" , bấm enter để vào menu.​

- Chọn 24 để chọn file nguồn​

[​IMG]

[​IMG]

- Đầu tiên chọn 1 -> enter.​

- Chọn 9 để bung file "framework-res.apk" ra.​

[​IMG]

- Sau đó nó chóp 1 cái mất số 9 mình chọn khi nãy thì bây giờ vào thư mục "projects" sẽ thấy thư mục "framework-res.apk"​

[​IMG]

- Vào thư mục "framework-res.apk" tìm thư mục "values-vi-rVN" trong thư mục "res"​

[​IMG]

- Bật file "strings.xml" với Notepad++ tìm dòng như trong hình rồi muốn sửa gì đó thì sửa.​

- Sửa xong lưu lại bằng phím tắt "Ctrl+S" hoặc "File->Save"​

[​IMG]

- Sửa đổi file framework-res.apk này mục đích là để thay đổi câu thông báo ở ngoài màn hình khóa.​

[​IMG]

- Sau khi thay đổi thì bây giờ bắt đầu đóng gói file này lại.​

- Thoát Notepad++ đi.​

- Trở lại menu "Script.bat" lúc nãy. Chọn 11 để đóng gói.​

[​IMG]

[​IMG]

- Bấm "y" để tiếp tục.​

[​IMG]

- Đến đây thì nó sẽ có thư mục "keep" trong "APK-Multi-Tool"​

- Vô "APK-Multi-Tool\keep" xóa file "resources.arsc" (nếu chỉnh sửa file .xml).​

- Bấm phím bất kì để chạy tiếp.​

- Xong thì vào thư mục "place-apk-here-for-modding" sẽ thấy file "unsignedframework-res.apk"​

[​IMG]

- Copy sang 1 thư mục khác để đó.​

- Đổi tên "unsignedframework-res.apk" thành "framework-res.apk"​

- Trở lại menu "Script.bat". Chọn 24 rồi chọn 2 để thay nguồn thành "SystemUI.apk"​

- Chọn 9 để bung file giống như làm với file "framework-res.apk"​

[​IMG]

- Sau đó nó cũng chóp 1 cái mất số 9 mình chọn khi nãy thì bây giờ vào thư mục "projects" sẽ thấy thư mục "SystemUI.apk"​

- Vào thư mục "SystemUI.apk" tìm thư mục "values-vi" trong thư mục "res"​

[​IMG]

- Bật file "strings.xml" với Notepad++ tìm dòng như trong hình rồi muốn sửa gì đó thì sửa.​


- Sửa xong lưu lại bằng phím tắt "Ctrl+S" hoặc "File->Save"​

[​IMG]

- Thoát Notepad++.​

- Tìm đến thư mục "drawable-xhdpi" thay đổi hình tên "battery_low_battery.png" bằng hình nào bạn muốn miễn độ phân giải ảnh nhỏ hơn phân giải màn hình là được :D .​

(đối vs các máy độ phân giải màn hình cao, ở đây mình dùng Sky Vega S5 nên chỉ thay đổi trong folder này. Còn các máy khác thì nên thay đổi hình trong cả 3 thư mục "drawable-hdpi", "drawable-mdpi", "drawable-xhdpi")​

[​IMG]

- Sửa đổi file SystemUI.apk này mục đích là để thay đổi câu thông báo hiện khi pin yếu.​

[​IMG]

- Xong. Quay lại menu "Script.bat". Chọn 11 để đóng gói​

[​IMG]

[​IMG]


- Đến đây thì nó sẽ có thư mục "keep" trong "APK-Multi-Tool"​

- Vô "APK-Multi-Tool\keep" xóa file "resources.arsc" và xóa hình nào mà mình vừa thay đổi khi nãy.​

VD: Xóa hình "battery_low_battery.png" trong "..APK-Multi-Tool\keep\res\drawable-xhdpi"​

(Thay bao nhiêu thì xóa bấy nhiêu)​

- Bấm phím bất kì để chạy tiếp.​

- Xong thì vào thư mục "place-apk-here-for-modding" sẽ thấy file "unsignedSystemUI.apk"​

- Copy sang thư mục chung vs "framework-res.apk" khi nãy.​

- Đổi tên "unsignedSystemUI.apk" thành "SystemUI.apk"​

- Copy 2 file "SystemUI.apk", "framework-res.apk" đã chỉnh sửa xong vào thẻ nhớ.​

- Rút cáp ra. Vô Root Explorer trên điện thoại.​

- Tìm đến folder mới vừa chép vào.​

- Copy 2 file vào thư mục system như trong hình​

[​IMG]

[​IMG]

- Copy 2 file wa folder "system" rồi bây h set quyền cho 2 file đó hoạt động.​

Làm từng file 1 nhé​

[​IMG]

[​IMG]

- Set xong thì Move file "SystemUI.apk" vào "app" còn file "framework-res.apk" vào "framework"​

- Replace. Yes!​

[​IMG]

[​IMG]

- Replace xong bạn phải khởi động lại ngay, ko được sử dụng gì hết.​

- Sau khi khởi động lại thì mọi thứ đã hoàn thành


Chúc các bạn thành công!Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới