Tin tức Việt

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Tự vẽ hình bằng ký tự đặc biệt cho status Facebook hoặc Twitter

Nguồn: Satoh Yasuko - NASS Đây là công cụ sử dụng các ký tự đặc biệt để tạo thành những hình ảnh do chính các bạn thiết kế được viết bởi một tác giả của website fsymbols.com . Với công cụ sử dụng đơn giản và thân thiện, không phụ thuộc vào font chữ đơn và chiều rộng của nó được thiết lập sẵn để phù hợp status Facebook tuy nhiên không hỗ trợ cho xem trên điện thoại. Vẽ hình bằng cách chọn ký tự sau đó vẽ bằng cách click chuột vào form bên cạnh để tạo thành hình dạng như mong muôn. Bạn có thể bỏ chọn ký tự đang sử dụng bằng cách click thêm vào ký tự đó một lần nữa Bạn cũng có thể chọn nhiều ký tự cùng một lúc và click liên tục để thay thế các ký tự đó khi thiết kế hình ảnh Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình bạn hãy click vào button Paint text picture để hình vẽ của bạn hiển thị tại khung dưới cùng và bạn copy nội dung của khung nó để sử dụng đăng lên Facebook hoặc bất cứ đâu bạn muốn.──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

────

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

──

Background

▒▒

░░

██

▄▄

▀▀

▌▌

▐▐

──

══

║║


Color

▒▒

░░

██

▄▄

▀▀

▌▌

▐▐

──

▐▌

▌▐

▀▄

▄▀

▐█

█▌

══

║║

╔╔

╗╗

╚╚

╝╝

╠╠

╬╬

╣╣

╦╦

╩╩
Chọn các ký tự đặc biệt ở phía trên sau đó tạo thành hình ảnh ở form bên cạnh. Nếu bạn muốn tạo hình ảnh đặc biệt cho Facebook hoặc Twitter, bạn có thể sử dụng tối đa 40 ô (5x8, 6x6) hoặc nếu bạn không sử dụng ký tự trống bạn có thể sử dụng tối đa 60 ô

Maximum size: 18x33


Đăng ký: Viet Blogs

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Mới